Alle nyheter


<p>Det blir satt ut container for restavfall onsdag 24.4. til fredag 26.4.</p><p>Container for restavfall er ment for at alle skal ha anledning til å rydde opp i boder og garasje, kaste et møbel og ellers noe som er vanskelig å frakte.&nbsp;<br></p><p>Større mengder materialer ifm rehabilitering/oppussing har beboere ansvar for å frakte vekk selv. Dette skal ikke i containeren da dette tar opp uforholdsmessig stor plass.</p><p>Se vedlagt skriv for hva som kan og hva som ikke skal kastes i containeren.</p><p>STYRET</p>

Onsdag 3.april blir det anledning til å delta på  årets første dugnad. Vi skal primært fjerne kvister fra plen foran og bak blokkene for å gjøre alt klart til årets grunngjødsling. Om du ikke kan delta fysisk så kan du likevel være med og det er frivillig om du vil koke kaffe, eller bringe noe å bite i stedet for å rake kvist og løv.  Vi understreker at å  delta på dugnad er frivillig.

I Sandsli Borettslag er det kr 100,- pr time for deltagelse i dugnad. Skjema for dette finner du under "Dokumenter" på hjemmesiden. Dugnadspenger utbetales en gang årlig, vanligvis i november.

Det skal kun føres timer ved dugnadssamlinger. All annen foreslått dugnad utover dette skal være i samråd med styret, og i størst mulig grad gjøres i forbindelse med felles dugnad. 

STYRET19. mars 2024

Dugnad og vedlikehold

Det blir dugnad over påske, og vi håper på varmere vær. Vi prioriterer i første omgang fjerning av kvister på plenene og gjør klar for grunngjødsling og sommersesong. Hageavfall plasseres i sekker i gammelt bosshus. Grus og sand skal ikke lagres i sekker, men tømmes i skogbryn/bed og lignende.

Vi kommer tilbake med dato en fin vårdag i april. 

For ytterligere dugnader, kom gjerne med ønsker om innkjøp til de felles bedene bak blokkene. Send dette til leder@s-b-l.no.

Vi varsler også at det blir fasadevask/garasjevask i april/mai. I den forbindelse så må det ryddes på  garasjeplassene. Biler settes ute på fotballbane/gjesteparkeringer. Vi kommer tilbake med dato når vi har fått gått igjennom tilbudene.

STYRET


Det blir utført vedlikehold på tak torsdag 4.1. Vær obs på at arbeidet vil foregå med lift fra framside av blokkene. 


STYRET

30. desember 2023

Nyttårsraketter og salting

Vinterværet vi har for tiden gjør at det kan bli glatt på kort varsel. De som salter hos oss har vært her både i går og i dag, men noen ganger treffer ikke dette med væromslaget. Vi ber derfor om at dere kontakter styret på tlf 92229442 eller e-post sandsli@mittbob.bo dersom det er behov for  en ekstra runde.

Det strøs sand i dag på sti ned mot bossanlegget, men vi anbefaler at man går rundt på asfaltert, saltet vei. Uansett så må alle sørge for å være godt skodd iht forholdene.

Videre ber vi om at det av hensyn til beboere og parkerte biler IKKE skytes opp raketter rundt blokkene.  Det er meldt en del vind.

Med ønske om en fredelig nyttårshelg og en fin start på det nye året.

STYRET

28. august 2023

DEKKTYVERI

Det er meldt om et dekktyveri (4 dekk på felg samt noen mindre ting) Dette skjedde i innerste del av garasjen (mellom kl 17 fredag - kl 17 søndag).

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring. Generelt skal garasje ikke brukes som oppbevaringsplass av brannvernhensyn.

De som har parkering innenfor første halvdel av garasjen bør passe på at garasjedør lukker seg. Følg også med på om det står noen utenfor når du kjører ut av garasjen. Vanligvis skjer disse tyveriene på høylys dag når mange er på jobb.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som kan dekkes ved tyveri i fellesgarasje.

STYRET

For de som har lyst og anledning så arrangerer vi dugnad  TIRSDAG 6.juni. fra ca kl 16.00 til 19.00. 

Det kan føres 3 timer for dugnaden á kr 100,-. Dugnadskort finner du på hjemmesiden under dokumenter. Gi beskjed til styret dersom du trenger papirutgave.

Betalbare dugnadstimer for hagearbeid utenom oppsatte dager skal avtales med styret.

STYRET


Garasjedør blir forhåpentligvis ferdig i dag. Den har fått ny motor.


Kan dere som bestiller leveranser eller håndverkere gjøre disse oppmerksom på at det er gjennomkjøring foran blokkene. Vi ser alt for mange skader ifm snuing og rygging.

STYRET

18. mai 2023

Generalforsamling

Styret minner minner om påmelding til generalforsamling innen 19.mai. Utleielokale ønsker å vite antall som kommer. Olinemor kafé ligger i Sandsli bo-og aktivitetssenter, som ligger like ved Sandsli Borettslag. Svar sendes til leder@s-b-l.no eller tlf 92229442.


Det er opprettet en facebook-side. Dette er et privat initiativ fra en beboer, og ikke en offisiell informasjonskanal for Sandsli Borettslag.


STYRET

3. mai 2023

Restfallscontainer

Container blir tømt i morgen, og det settes ut en ny da det er en del som ikke har fått kastet. Denne står til mandag.


Det ble dessverre lagt bildekk i containeren. Dekk står på nei-listen og borettslaget må betale avviksgebyr for dette. 

Det  er satt opp liste på containeren på hva du har lov til å kaste. Les denne!

STYRET

Vi minner om at det blir satt ut container 2.5. 

Container for restavfall er ment for at alle skal ha anledning til å rydde opp i boder og garasje, kaste et møbel og ellers noe som er vanskelig å frakte. Hvitevarer og elektrisk avfall settes ved siden av containeren. 

Større mengder materialer ifm rehabilitering/oppussing har beboere ansvar for å frakte vekk selv. Dette skal ikke i containeren da dette tar opp uforholdsmessig stor plass.

STYRET

Det  kommer container 2.5. Benytt sjansen til å rydde i bod og garasje.


RESTAVFALLSCONTAINER: Sett deg inn i hva som kan kastes eller ikke kastes i denne. Se vedlegg her, og oppslag. Husk at det ikke er tillatt med SVARTE SEKKER!

ELEKTRISK AVFALL: Sette ved siden av container på egen palle. Skal ikke i restavfall! Ingen SVARTE SEKKER!

SYKKELCONTAINER: Det står mange tydelig ubrukte og rustne sykler i sykkelskurene. Vi ønsker å få disse kastet og dermed få frigitt plass. Noen av syklene er låst. Dersom du eier en av disse syklene og er enig i at de kastes så ber vi om at du setter den i sykkelcontainer, eller gi styret  beskjed om at de kan kastes. 

STYRET


21. april 2023

Dugnad og vedlikehold

Det vil bli satt opp dugnad i onsdag kommende uke fra kl 16. Hovedoppgave er å få vekk kvister fra plen. Du kan skrive timer for å delta her. Kr 100,- per time. Skjema ligger på hjemmesiden.


Kosting er bestilt, men det bør helst regne litt før de starter grunnet mye støving.

Vedlikehold hos deg selv: For terrasse så kan det brukes algemiddel som ikke trenger spyling for å få vekk grønske. Kan kjøpes f.eks på OBS Bygg, Europris osv. Det er kun terrasser i første etasje som kan spyles. Vær forsiktig med underlaget.

Rekkverk og flater rundt egen dør/vinduer skal også vedlikeholdes av andelseier. Bruk vann eller såpe uten løsemidler.

STYRET

Det vil bli utført arbeid på heiser i uke 11, og disse vil derfor være ute av drift et par timer av gangen. Det betyr at også at fellesstrøm i perioder vil være ute.

Arbeidet er et tiltak for å få bort kondensproblemene i femte etasje.

STYRET


Informasjon om elbillading i Sandsli Borettslag.

Sandsli Borettslag har begrensninger på tilgjengelig kapasitet i el-nettet, slik som de fleste andre borettslag og sameier. Elbil ladeinfrastruktur som er installert i borettslaget sørger for at det til enhver tid kan trekkes ut det som er maks tilgjengelig kapasitet på nettet.

Det er ikke hverken teknisk mulig eller kapasitet nok i el-nettet inn til borettslaget til at den enkelte kan knytte ladestasjon direkte til egen strømmåler. Skulle dette vært en mulighet kapasitetsmessig, ville det medført betydelige investeringer for borettslaget da BKK må installere ny trafo utenfor med høyere kapasitet. Anleggsbidraget til BKK vil være usikkert, men det er ikke usannsynlig at prislappen vil være på 1,5-2 millioner kroner avhengig av hvor mye BKK må gjøre for å øke trafokapasiteten. Videre må det installeres nye kabler fra trafo til tavlerom i garasje.

Per i dag så har vi ladekapasitet til antatt maks 20 biler per tavlerom.

Det er ett tavlerom under blokk 1, to under blokk 2 og ett under blokk 3. Totalt er det 112 garasjeplasser.

Infrastruktur for elbillading er effektstyrt. Det vil si at når strømforbruket (effekten) nærmer seg maks av hva som er tilgjengelig vil ladestrøm på den enkelte lader reduseres. (Husene vil alltid være prioritert.)

Ladeanlegget krever bruk av Zaptec ladestasjoner og disse bestilles ved henvendelse til styret.

Vi har fått tilbud fra ladetilbyder om avtale om spotpris pluss et månedlig abonnement. Denne løsningen vil ikke fungere optimalt i Sandsli Borettslag. Spotpris fører erfaringsmessig til at mange lader bilen samtidig, og dermed går forbruket opp slik at vi går over makskapasiteten i nettet. Dette vil medføre at hver enkelt får redusert ladekapasitet med tilhørende lengre ladetid, og en kan ende opp med å lade når det er dyrest.

Optimal ladesituasjon for Sandli Borettslag er at man sette bilen på lading hver gang man parkerer. Ladebehovet blir da mindre for hver enkelt hver gang. Vi får da utnyttet tilgjengelig kapasitet i el-nettet optimalt, og anlegget vil være formålstjenelig for alle i lang tid fremover.

Det er én strømmåler per tavlerom dedikert til ladeanlegg.

Pris for strøm til lading er faktisk gjennomsnittlig kraftpris med tillegg på 15% som utgjør driftspris til Elaway og pålagt ladestasjonskontroll.

Vi gjør jevnlige beregninger på strømfakturakostnadene, og vil foreta en korreksjon en gang per kvartal.

Fra 1.mars vil pris per kWh være kr 3,0

Styret24. desember 2022

Restavfall og papp/papir

Det er problemer med restavfall, og papp/papir nærmer seg fullt.

Dette er meldt, men vi tror ikle det blir noe respons fra BIR før i romjulen.

Ber om ar dere ikke setter boss ved siden av containerne om de ikke virker, og at papp/papir lagres til vi har fått dato for tømming.

Papp/papir tømmes hver fjerde uke. Ekstra tømming må vi betale for.

God jul til dere alle  fra styret

1. desember 2022

BOB- appen

Vi anbefaler å laste ned BOB appen.


I BOB-appen finner du medlemsbeviset ditt. Du finner også informasjon om alle dine medlemsfordeler og en oversikt over dine fakturaer. Og nå kan du logge inn via Vipps.

Du kan sende melding til styret via appen.

https://bob.no/bob-appen/?utm_campaign=Nyhetsbrev%20til%20alle%20medlemmer%20uke%2048&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

STYRET27. oktober 2022

Siste nytt og julebuffet

Vedlagt beboerskriv per oktober 2022


STYRET

23. oktober 2022

Dekktyveri

Det er meldt om enda et dekktyveri (fredag)

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring. Generelt skal garasje ikke brukes som oppbevaringsplass av brannvernhensyn.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som dekkes ved tyveri i fellesgarasje.

STYRET

Til orientering så har det vært  et dekktyveri i garasjen, sannsynligvis natt til i dag.

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som dekkes.

STYRET

Oppstart rens av kanaler vil bli fra 26.9. Vi har fått ny info om at det vil ta ca 1,5 time per leilighet. Vi må derfor vente på detaljert plan. Arbeidet vil ta opp mot 14 arbeidsdager.  Vi trenger fortsatt informasjon fra de som ikke har meldt at de har kullfilter. 


STYRET

30. august 2022

Litt info

Det vil bli rens av kanaler (rør fra tak 5. til 1. etasje) den 19.september.  Detter er aldri gjort tidligere og er høyst nødvendig. I tillegg vil det bli satt inn trykkvakt som skal plasseres i avkast fra kjøkkenhette. Ved trykkendring når spjeldet reguleres, gir trykkføleren signal til aggregatet om å regulere tilluften.  Til dette arbeidet trenger vi tilgang til alle leiligheter. Vi anbefaler at dere er hjemme denne dagen. Mer info om tidspunkter kommer, Det er også viktig at vi får en tilbakemelding fra deg som har kullfilter.

Det har vært en del tyverier fra utvendig balkonger, type pyntegjenstander. Vi har fått melding om dette fra beboere i blokk 2 og 3.  Ber om at dere melder fra om mistenkelig aktivitet slik at vi får kontaktet politiet.

I tillegg så har det vært hærverk på en mini crosser og en motorsykkel.

Det skal ikke parkeres på dagtid bak blokkene.  Aker har innført oblater til sine ansattes biler og andre vil få advarsel.

Det er også  en del uønsket parkering på våre egne plasser. Det skal ikke parkeres langs mur mot garasje. Her skal det være klar bane for brannkjøretøy og dette er tydelig skiltet.  Vi opplever også at beboere fra nye blokker rundt oss bruker plassene. Hvis dette vedvarer må vi innføre avgiftsparkering via Vestpark.

Plasser i garasje skal kun leies ut til beboere i Sandsli Borettslag.

STYRET23. juni 2022

Takk for fin sommerfest

Da fikk vi testet å sette opp det gamle teltet som vi fant i boden. Det skal visst være like gammelt som borettslaget. Takk til gode hjelpere til å både sette opp telt og  skru sammen nye bålpanner, og ikke minst å ta ned teltet igjen. 

Det var kjekt å samle seg rundt grillingen, spise nystekte sveler og svi  marshmellows på bålet. 

Bålpannene kan benyttes til grilling i morgen, under oppsyn.

Kanskje vi  kan ta en ny samling senere i sommer?

StyretFilterbytte og service

Det er flere som som har motsatt seg service, og dette er beklagelig. Årlig service er nødvendig og vi hadde kr. 40000,- i reparasjoner i fjor på slitte reimer, feil på temparturmålere og ødelagte panel.

Service er betalt av laget, og koster i snitt kr. 890,- per andel. Dette er en kost laget betaler for uansett om service blir utført eller ikke. De som frastår fra den årlige pålagte servicen må derfor bestille og bekoste dette selv direkte hos egnet leverandør.

Borettslaget mottar en full rapport etter at service er fullført.

Service består av

• Service, støvsuging og kontroll av ventilasjonsanlegg.

• Komplett filterskift med originale Flexit filter.

• Funksjonstesting av alle funksjonene i aggregat.

• Servicerapport etter endt arbeid for den enkelte leilighet.

• Visuell inspeksjon ventilasjonskanaler

• Kontroll av kjøkkenrør og kjøkkenventilator

Viser også til vedtektenes paragraft 5-2 - (4) om Borettslagets vedlikeholdsplikt og paragraf 6-1 om mislighold av vedlikeholdsplikt

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

6-1 Mislighold Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler eller bruk som på annen måte medfører unødvendig ulempe eller skade for de øvrige andelseierne.

STYRET


27. april 2022

Beboerskriv april 2022

Se vedlegg. Legges også ut i postkassene


STYRET

Oppstart dugnad. Det blir dugnad onsdag 27.4. kl 16.30 - 19.30. Skjema kan hentes på hjemmesiden under dokumenter.


Oppgaver:

Fjerne kvist på plenen

Koste langs bed foran blokkene

Koste ved bossanlegg

Luke bedene ved heisene

Det kommer også kostebil onsdag

STYRET

GRUNNET PROBLEM MED LEVERANSE AV FILTER SÅ BLIR BYTTE OG SERVICE UTSATT. NY BESKJED KOMMER


Årets filterbytte vil foregå i første uken av mai. Nærmere info kommer. 

I tillegg til filterbytte så blir det også utført service.  Anleggene er nå 7 år gamle og trenger årlig ettersyn. Dersom du velger å kun ta imot filter så er du selv ansvarlig for å bestille årlig vedlikehold av anlegget.

Hvorfor er service viktig:

  • Det forlenger levetiden på anlegget
  • Det bevarer effektiviteten i anlegget
  • Det bruker mindre energi 

Den enkelte andelseier vil få sms direkte fra Proventa.

STYRET

Container for restavfall settes opp fredag 29.4.

Det vil også være mulig å sette fra seg EE-avfall. EE-avfall skal settes VED SIDEN av containeren! Hentes av egen skapbil på mandag 2.5.

Se vedlagte skriv på hva som IKKE skal i containeren

STYRET

El-sykler, el-sparkesykler, ståbrett og lignende blir stadig mer vanlig. De fleste av disse har litium-ion-batterier, og i noen få tilfeller har lading av batteriene ført til branner. Følger du disse rådene reduserer du sannsynligheten for brann:

• Sjekk enheten før lading. Se etter synlige tegn til skader der det er elektronikk. Er det steder på og ved batteriet som avgir unormal varme, bør man ikke lade før utstyret er sjekket av leverandør/forhandler.

• Om du oppdager unormale lyder, lukter og eller varme knyttet til lading, avbryt ladingen og trekk ut kabelen umiddelbart.

• Bruk originalt ladeutstyr.

• Så langt det er mulig, lad utendørs.

• Ikke lad om natten.

• Unngå lading i minusgrader.

Ved lading innendørs:

• Sørg for at sykkelen står på et ubrennbart underlag og i et rom med brannvarsling.

• Sørg for at rommet der sykkelen står til lading ikke er rømningsvei ut av boligen.

https://www.sikkerhverdag.no/strom/el-produkter/trygg-lading-av-elektrisk-sykkel-sparkesykkel-og-stabrett/

https://brannvernforeningen.no/nyheter/2019/09/risiko-for-brann-ved-lading-av-el-sparkesykler/

STYRET

Det har i helgen vært tyveri i garasjen. Det er ikke tatt dyre ting, ren nasking. Dersom du oppbevarer noe i garasjen så bør du sjekke innholdet.

Vi minner om at garasjen ikke skal brukes som en bod. Først og fremst av brannvernhensyn, og fare for hurtig brannspredning. Så lenge det oppbevares eiendeler i garasjen så vil dette tiltrekke tyver.  

STYRET

9. desember 2021

Informasjon fra styret

Epost: sandsli@mittbob.no fungerer fortsatt ikke etter oppgradering av BOB-portalen. Benytt leder@s-b-l-.no. Forøvring så henger det kontaktliste til styret står på oppslagstavlene.


Elbillading: pris pr kwh for lading stiger fra kr 1,60 pr kwh til 2,60 pr kwh fra og med desembertrekk. Dette er nødvendig for å kunne dekke lagets kostnader på strøm.

Feilparkert bil: Vår gjesteparkeringer er merket med reservert for Sandsli Borettslag, og at feilparkerte biler kan taues bort for eiers regning. Det har i lengre tid stått en uregistrert blå Volvo stasjonsvogn på en av våre plasser. Denne kommer vi til å få fjernet. Dersom du har opplysninger om bilen så ta snarest kontakt med styret.

STYRET29. november 2021

Glatt på balkonger

Vær obs på at balkongene er glatte. Ber om at dere feier foran egne dører,  eller får noen til å hjelpe dere med dette.

Brøytemannskap er på runden.

STYRET

25. november 2021

Dugnadsskjema og dører

Dugnadsskjema                                                                                                                                                                                                                                              Dersom du har deltatt på dugnad i 2021 så minner vi om at absolutt siste frist for å levere dugnadsskjema er tirsdag 30.11. 

Dugnadsskjema finner du på hjemmesiden, (s-b-l.no) og som kan fylles ut digitalt, eventuelt kontakt styret for å få en utskrift.


Heisdører

Blokk 3: Problemet med heisdør i 3.etasje blokk 3 er at den ikke får nok strøm fra heis. Det pågår feilsøk på dette

Blokk 2, sør:  Automatikk i denne heisdøren er ødelagt. Vi avventer leverandør og deler til å få utbedret denne.


STYRET
En rullator er meldt stjålet i garasjen i kveld. Gi styret gjerne et tips om du har sett noe mistenkelig

Batterier til røykvarslere er hengt ut på alle dører i dag. Husk å bytte batterier minst  én gang i året. Gi beskjed til styret om du har problem med røykvarsler.

Mandag 29.11 vil det være oppgraderingsarbeid i tavlerom 3 og 4. Dette berører hele blokk 3 (Leiligheter 101 til 140) og halve blokk 2 (Leiligheter  71-100). Strømmen tas fra kl 8 og kan være borte til 14.30. Ved forrige tavleromsarbeid fikk leilighetene tilbake strøm allerede kl 10. Det vil ikke være mulig å lade i garasjen denne dagen for nevnte adresser. Påminnelse kommer på sms.

BOB-portal er nede fram 29.11. Fram til denne datoen kan vi ta i mot beskjeder på epost leder@s-b-l.no. Ellers står det kontaktopplysninger til styret i oppslagstavlene ved postkasser.

Det er generelt mye skrot på mange plasser i garasjen. Minner om at garasjeplass ikke skal benyttes som bod. Grunnet brannvern skal minst mulig oppbevares her. Mange ting i garasjen tiltrekker seg også tyver.


STYRET
Container for restavfall settes opp fredag 30.4. Denne gangen vil det også være mulig å sette fra seg EE-avfall. EE-avfall skal settes VED SIDEN av containeren! Hentes av egen skapbil på mandag. Se vedlagte skriv på hva som IKKE skal i containeren STYRET

Det er nå mindre byggevirksomhet rundt oss, og vi endrer derfor antall filterbytter til det opprinnelig anbefalte ett pr. år. Ved forrige bytte ble det oppdaget en del defekte panel, slitte reimer og også noen motorer måtte byttes. Samtidig så vi også at en del har vansker med å bytte filter. For å sikre at anleggene blir vedlikeholdt så vil filterbytte fra 2021 bli utført av Proventa. Filtrene vil bli byttet i perioden 4.5. til 12.5. Den enkelte andelseier vil få sms direkte fra Proventa STYRET

Grunnet skifte av filter på hovedinntak for vann, 3 stk, så vil vannet være borte mellom ca kl 9 til kl 13 TORSDAG 4.MARS. De 3 som har bil ved inntakene må flytte bilen/motorsykkelen sin. Gjelder på venstre side når du kommer inn i garasjen og dette er rør som har to målere på seg. STYRET

14. februar 2021

Glatte balkonger!

Ved overgang til plussgrader så er det svært glatt på balkongene pga underkjøling. Gå forsiktig! Styret

18. januar 2021

Dekktyveri

Til orientering så har vi fått melding om at det vært nok et dekktyveri i garasjen idag (mellom kl 6 og 15) Dekkene var lenket sammen med kjetting og hengelås. Gi gjerne en lyd om noen har sett noe mistenkelig. Vi ser at dette oftest skjer midt på dagen. Vær derfor oppmerksom dersom det står noen utenfor garasjeporten, eller ved muren når dere kjører ut eller inn. Vent da til porten er lukket bak dere, og/ eller ta kontakt med en i styret. Styret

23. desember 2020

GOD JUL

Styret i Sandsli Borettslag ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen til de som ikke kan være med sine kjære som vanlig i julen, som skulle vært i en annen landsdel eller et annet land. Ta vare på hverandre.

14. desember 2020

Telenorutstyr

De som ønsker å bli kvitt Telenorutstyr kan sette dette i bod 2 på ledig gulvplass (mellom vlokk 1 og 2) Send melding på tlf 92229442 på hva som er levert. Styret

19. november 2020

Dugnadsskjema - spesifisering

I år har vi ikke hatt ordinære dugnader grunnet Covid19, men vi har oppfordret til å gjøre oppgaver. Disse skal alltid være forhåndsavtalt med styret. Dugnadsarbeid betales med kr. 100,- pr time. I 2021 håper vi at vi kan kalle inn til dugnad igjen. Informasjon vedr. skattekort til biarbeidsgiver for pensjonister er iiht skriv vi har fått fra BOB. Det er selvfølgelig frivillig å gjøre dette, men vi opplyser om at BOB plikter å trekke 50% skatt dersom skattekort ikke bestilles skatteetaten.no. Styret

18. november 2020

Dugnadsskjema

Dugnadsskjema må være innlevert til styreleder innen fredag 27.11. : Postkasse, Marianne Herland Mail: Sandsli@mittbob.no Pensjonister som skal ha dugnad må sjekke at de har skattekort til biarbeidsgiver – ikke bare skattekort for pensjon. Hvis det ikke er registrert skattekort til biarbeidsgiver på pensjonister er BOB forpliktet til å trekke 50 % skatt. Skattekort til biarbeidsgiver må pensjonisten selv ordne på skatteetaten.no. Styret

18. november 2020

Telenorutstyr

Alle beboere vil får returlapper på gammelt utstyr etter 1. desember. Ved kollektiv oppsigelse så blir alt avsluttet i sin helhet. Inkludert private bestillinger vedr bredbånd og/eller oppgraderinger. Styret

Det er nå satt ut antibac ved bossanlegg og i heiser. Styret

Containerne blir hentet først mandag 19.10. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på kan kastes . F.eks utbrukte sykler kan kastes i dette avfallet. Styret

Hjemme i høstferien? Da kan du benytte anledningen til å rydde i garasje og bod. Uken etter høstferien så blir det satt opp container. DETTE SKAL IKKE I RESTAVFALLSCONTAINER/THE FOLLOWING MUST NOT BE THROWN IN WASTE CONTAINER - Matavfall/Food waste - Elektrisk avfall/Electrical waste - Farlig avfall inkl Impregnert trevirke/Dangerous waste included impregnated wood - Vinduer/Windows - Dekk/Tires - Gips/Plaster - Isolasjon (med mindre det er pakket i sekker)/Insulation waste must be in bags - Stein/Stones - Betong/Concrete - Grus/Gravel Styret

6. september 2020

Taksjekk 7.9

Imorgen utføres service på tak. Det vil bli brukt lift for dette Styret

Blokk 3 er ferdig. De fikk vannet igjen ca kl 11.30 i dag/Job in Blokk 3 is finished. ONSDAG 2. september: Blokk 1 - leil 1-40 (ldet gjenstår en gjenstridig kran her, men hele blokken må stenges for vann for å skifte den ene) Blokk 2 - leil 41-100 (hele blokken stenges for vann når kranene skiftes) Fyll opp vann i bøtter/flasker osv. Store water in buckets/bottles Arbeid vil kun foregå i garasje. Work will take place only in garage. Styret

DET ER VIKTIG AT VASKE- OG OPPVASKMASKINER IKKE SETTES PÅ MELLOM KL 7 OG 15. IMPORTANT: WASHING MACHINES AND DISH WASHERS MUST NOT BE USED BETWEEN 7 AM and 3 PM Styret

Ifm at hovedstoppekraner skal byttes så vil vannet være borte i korte perioder i neste uke. Main stop valves will be exchanged next week and water will be gone for shorter periods DET ER VIKTIG AT VASKE- OG OPPVASKMASKINER IKKE SETTES PÅ MELLOM KL 7 OG 15. IMPORTANT: WASHING MACHINES AND DISH WASHERS MUST NOT BE USED BETWEEN 7 AM and 3 PM Arbeidet starter innerst i garasjen under blokk 3 tirsdag 1.september. Dersom arbeidet går raskt så fortsetter arbeidet under blokk 2 samme dag. Følg med på oppslag og meldinger! Mandag 31.8 blir takhimlinger tatt ned rundt stoppekraner i garasje Fra 1.september så starter utskifting i denne rekkefølgen Blokk 3 (leil 101-140) Blokk 2 (leil 41-100) Blokk 1 (leil 1-40) Det er ikke behov for å gå inn i den enkelte leilighet. Arbeid vil kun foregå i garasje. Work will take place only in garage. Styret

14. august 2020

Dekktyveri

Til orientering så har det vært nok et dekktyveri i garasjen. Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring. Sjekk din egen innboforsikring på hva som dekkes. Mvh Styret

Andelseier plikter å vedlikeholde eget areal. Utvendig inkluderer dette rens av heller på terrasse og vask av overflater på terrasse og utvendige overflater rundt inngangsdør. For å unngå overvann skal heller renses for ugress og grønske. Dersom det er for tett mellom hellene finner vannet andre steder, f.eks inn i boden til naboen din. Biltema har en grei ugressbørste som koster ca kr 70. Flere byggforretninger selger middel for å fjerne grønske, f.eks OBS Bygg, Europris, Felleskjøpet. OBS Bygg har f.eks et alge- og soppmiddel som ikke krever spyling. https://www.biltema.no/fritid/hage/hageredskaper/redskap/ugressborste-med-spiss-2000032649 Overflater kan vaskes med vann. Dersom bruk av såpe så skal denne ikke inneholde løsemider Styret

Innkalling generalforsamling er lagt i postkassen i ettermiddag Styret

Innkalling blir lagt ut 18.5. Styret

Det er bestilt vask, men dette har skjedd flere ganger i det siste. i slike tilfeller må vi bestille spesialvask for å få vekk lukt. Hold hunden inntil deg i heisen, da gjør den ikke fra seg. Eller bruk trapp! Styret

Containerne kan tas i bruk igjen

BIR Transport har ikke tømt restavfall denne uken. De skal tømmes hver mandag. Vi er i dialog med BIR, men det er mulig de ikke blir tømt før i morgen da containerbilene er brukt til papiravfall i dag. Søppel som er lagt ved containerne må tas inn igjen til dette er løst. Søppel lokker til seg rotter og forsøpling kan straffes med bøter. Styret

I år vil det ikke bli organisert noen felles dugnader grunnet smittevernsregler. Vi skjønner likevel at du kanskje ønsker å gå ut og gjøre noe. Dersom du ønsker å utføre diverse dugnadsarbeid så er du velkommen til dette ved å ta kontakt med styret via denne siden, eller via leder@s-b-l.no. Styret kan bidra med utstyr om du trenger dette. F.eks så trenger stubber og klatrestativ ved lekeplass en vask med grønnsåpe grunnet glatte overflater. Ved vippeplanke så bør det fjernes sand og grus på gummibelegg. Sandkasse bør vedlikeholdes. Foreslå gjerne andre tiltak, og vi vil bidra så godt vi kan. Styret

Det har vært til tider mye hundeavføring rundt lekeplass bak blokk 3. Det er derfor satt opp et forbudtskilt for hundelufting i dette området. Skilt ved trimapparat/fotballbane henstiller til at man skal plukke opp etter hunden. Skilt ved lekeplass betyr IKKE at det er forbudt å krysse lekeplassen med hund for å gå opp stien bak lekeplassen. Vi har hørt at enkelte har trakassert hundeluftere som krysser lekeplassen. Det må det bli slutt på. Det er generelt lov til å krysse eiendommen vår med hunder, men hunder skal aldri løpe fritt inne på området. Styret

BIR kan ikke hente restavfallscontaineren i dag fordi den er for full. I tillegg så er det satt mye utenfor. Det kommer nå en ny container. Denne skal KUN brukes til det som er for mye lastet i den første containeren. Ikke gå ned med flere ting nå!! Styret

CONTAINER FOR RESTAVFALL/RYDDING AV GARASJE OG BOD - NY DATO 17.4.-20.4 TIL BEBOERE SANDSLI BORETTSLAG ENDRING DATO : CONTAINER FOR AVFALL SETTES OPP FREDAG 17.4. TIL MANDAG 20.4.2020 HUSK AT EL-AVFALL IKKE SKAL I CONTAINEREN! Dette skal IKKE i Restavfallscontainer: The following must NOT be thrown in waste container: - Matavfall/Food waste - Elektrisk avfall/Electrical waste - Farlig avfall inkl Impregnert trevirke/Dangerous waste included impregnated wood - Vinduer/Windows - Dekk/Tires - Gips/Plaster - Isolasjon (med mindre det er pakket i sekker)/Insulation waste must be in bags - Stein/Stones - Betong/Concrete - Grus/Gravel Styret

TIL BEBOERE SANDSLI BORETTSLAG ENDRING DATO : CONTAINER FOR AVFALL SETTES OPP FREDAG 17.4. TIL MANDAG 20.4.2020 HUSK AT EL-AVFALL IKKE SKAL I CONTAINEREN! Dette skal IKKE i Restavfallscontainer: The following must NOT be thrown in waste container: - Matavfall/Food waste - Elektrisk avfall/Electrical waste - Farlig avfall inkl Impregnert trevirke/Dangerous waste included impregnated wood - Vinduer/Windows - Dekk/Tires - Gips/Plaster - Isolasjon (med mindre det er pakket i sekker)/Insulation waste must be in bags - Stein/Stones - Betong/Concrete - Grus/Gravel Styret

5. april 2020

Bossanlegg - nedkast 1

Dette ene nedkastet har vi nå måttet tilkalle tekniker til mange ganger og snart er de fleste delene byttet ut. Dette er kostbart for borettslaget. Det er observert personer som presser for store poser inn i nedkastet. Vi ber om at det fylles mindre i posene, og ikke for store ting. Mvh Styret

Sandsli Borettslag har tiltak for smittebegrensning. Alle kontaktoverflater ved heis, fellesdører og og bossanlegg vaskes daglig så lenge dette er nødvendig. Karantene/isolasjon: Dersom du er i karantene eller isolasjon eller av annen grunn ikke ønsker å gå ut så har vi flere som ønsker å hjelpe til med handling osv. Gi en lyd om du trenger hjelp, og spre videre om du tror at noen ikke får informasjon via hjemmeside. Har du tips til positive tiltak så ta gjerne kontakt med styret. Med ønske om en god påske fra styret i Sandsli Borettslag

Grunnet grunnet tiltak for å stoppe spredningen av coronaviruset så utsetter vi årets generalforsamling som skulle vært avholdt 28.april. Det er ikke meldt inn saker til generalforsamlingen innen fristen 16.mars. Laget har god økonomi . Regnskapet for Sandsli Borettslag er pr 31. desember 2019 gjort opp med et positivt resultat på kr 3 804 079,-, mot et budsjettert positivt resultat på kr 3 558 171,-. Årsregnskap og tilhørende dokumenter vil bli sendt ut i løpet av april uavhengig av om vi har ny dato for generalforsamling. Dersom dere har spørsmål til årets regnskap så send gjerne dette via leder@s-b-l.no eller via kontaktskjema på hjemmesiden. Styret

23. mars 2020

Asfaltering

Hei Det vil denne uken bli asfalteringsarbeid mellom blokkene, og bak blokk 3 v/lekeplass Mandag og tirsdag vil arbeidet foregå mellom kl 16 og 21. Styret

15. mars 2020

Trenger du hjelp?

I disse tider er veldig mange berørt av COVID-19. Det er flere som har meldt til styret at de er villige til å hjelpe de som har behov for det. Trenger du hjelp til praktiske ting: f.eks handle, hente noe, eller andre ting, så skal vi prøve å hjelpe til med dette på en forsvarlig måte. Viser ellers til informasjon på https://www.fhi.no/ Styret

Vi har fått beskjed om at arbeid med takrenner (dryppbeslag) vil vedvare ut uke 8 , altså t.o.m. 21.februar. Arbeid er påbegynt i blokk 1 (nærmet Biltema). Blokk 2 og 3 står for tur etter det. Skjøter i renner skal utbedres og omskjøtes der de heller feil vei. Styret

Minner om at det blir arbeid på dryppbeslag i morgen onsdag 12.2. Det arbeides med kranbil. Se til at det ikke står møbler i veien på terrasse. De som skal ha skiftet markise får også besøk imorgen. Styret

1. februar 2020

FAQ - Spørsmål og svar

Har du lest spørsmål og svar (FAQ) på denne siden, Spørsmålene ligger under informasjon. Send gjerne spørsmål som du lurer på til leder@s-b-l.no, eller fra hjemmesiden (krever pålogging) Mvh Styret

8. oktober 2019

Dekktyveri

Det er meldt om et dekktyveri som er skjedd i tidsrommet søndag 6.10 ettermiddag og tirsdag 8.10 ettermiddag. Tyveriet er skjedd innerst i garasjen under blokk 3. Vi minner om at dekk og verdisaker tiltrekker tyver. Vi talte ikveld at ca 20 av 112 hadde dekk stående på plassen. Parkering/garasjeinstruks hentet fra husregler: ● Parkering av andelseiers bil skal kun skje på tildelt plass. ● Garasje-, parkeringsplass skal kun benyttes til registrerte kjøretøy i daglig bruk. Dispensasjon kan imidlertid gis av Styret innenfor et avgrenset tidsrom ● Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige og/eller eksplosive stoffer i garasjen. ● På grunn av manglende drenering er det ikke tillatt å vaske bil i garasjen eller på parkeringsplass ute. ● Enhver holder orden på sin egen plass. ● Lakkering, sveising og lignende må ikke forekomme, og garasjen må heller ikke tilgrises av olje eller lignende. ● Dersom man ikke har egen bil kan garasjeplass leies ut til andelseiere/beboere i Sandsli Borettslag. Styret skal orienteres om all utleie. ● Det er ikke anledning til å parkere større varebiler og lastebiler på området.

Kosting av fortau Rydding, klipping av busker Påfyll av jord Sage ned trær/busker Kaffe og lapper Dugnadsansvarlig: Mariann Sande Styret

Det vil bli satt ut container for restavfall i perioden torsdag 9.mai til mandag 13.mai. Benytt sjansen til å rydde i garasjen, bod osv. men pass på at du ikke kaster følgende avfall i denne containeren: Dette skal ikke i Restavfallscontainer The following must not be thrown in waste container: -Matavfall/Food waste -Elektrisk avfall/Electrical waste -Farlig avfall inkl Impregnert trevirke/Dangerous waste included impregnated wood -Vinduer/Windows -Dekk/Tires -Gips/Plaster -Isolasjon (med mindre det er pakket i sekker)/Insulation waste must be in bags - Stein/Stones -Betong/Concrete -Grus/Gravel Styret

14. januar 2019

DEKKTYVERI 14.januar 2019

Det har vært ett dekktyveri i dag 14.januar mellom 8.40 og 11.30 under blokk 2. Dersom noen har sett noe uvanlig så gi gjerne beskjed. Det var et dekktyveri i oktober også. Den gangen under blokk 1. Pass på verdisaker som ligger i garasjen, og dersom du skal lenger inn enn blokk 1 så vent ca 15 sekunder til du ser døren går igjen bak deg. Styret

Filter vil bli utdelt i dag onsdag 14.11. og fredag 16.11. kl 18.-18.30. Ta heis ned i etasje 0 mellom blokk 2 og 3. Boden har inngang fra begge sider. Bytte av filter er en del av vedlikeholdet som andelseier plikter å utføre. Ventilasjonsanlegg må aldri være avslått. Anlegget kan stå på laveste nivå når leiligheten står tom, eller om natten. Ellers skal anlegget stå på nivå 2. Nivå 3 nyttes kun for kortere tidspunkt, f.eks under og etter dusjing. Vi har sett at når anlegget kun står på 1 så transporteres ikke støvet ut til filter, men blir liggende i kanalene. Dersom du ikke får hentet disse dagene så ta kontakt med styret. Styret

Vi har fått denne meldingen fra barnehagen nede ved parkeringsplassen: Fint om du kan viderebringe til huseiere i borettslaget at det er IKKE lov å lufte hunden sin i barnehagen vår. Vi finner ofte hundebæsj på lekeplassen vår, og det er ikke greit. Hilsen Capella Barnehage Hunder har ingenting i en barnehage eller lekeplass å gjøre og vi ber om at dette respekteres. Styret

VIKTIG MELDING VEDR: VEDLIKEHOLD KJØKKENVENTILASJON TAK Vi har i slutten av mai hatt besøk av Fana Blikk som har renset alle 140 vifter på tak. Vi har i etterkant fått noen meldinger om at vifter lager lyd, eller rett og slett ikke virker. Torsdag 21.6. kommer det en tekniker som skal sjekke opp i dette. Det er derfor viktig at vi snarest får beskjed fra de det gjelder. Vifter som ikke fungerer skiftes ut. Send beskjed til leder@s-b-l.no eller telefon 92229442 (styreleder). Du kan også sende en melding via hjemmesiden, www.s-b-l.no Rapporten fra Fana Blikk viser at en del vifter ikke er i bruk. Dette kan skyldes at det er montert av/på knapp på vifte. Det kan også skyldes at det er montert kjøkkenvifte med egen motor. Disse vil ikke fungere i ventilasjonsanlegg for kjøkkenvifte og må byttes ut med godkjent vifte med spjeld. Kontakt styret hvis du tror du har feil type vifte. Noen vifter har store mengder lo. Dette er typisk der det ikke er brukt kondenstørketrommel Styret

Fana Blikk har nå renset alle vifter på tak, 140 stk i 14 viftehus. Disse er knyttet til kjøkkenvifter i den enkelte leilighet, 10 og 10. Noen har opplevd problemer med viften etterpå. Ber om at de dette gjelder kontakter styret snarest. Ved rensing av viftene så har noen tydelig ikke vært i bruk på lenge, mens andre var fulle av lo. Sistnevnte skyldes tørketromler. Minner om at det kun må brukes kondenstørketromler Styret

27. april 2018

DUGNAD 30.APRIL KL 17.00

Det vil bli avholdt dugnad 30.april kl 17.00. Dugnadsansvarlig er Kjell Johannessen. Arbeid: Maling av de tidligere bosshusene og annet. Det blir kaffe og noe å bite i :) Styret

Det kommer ny filterleveranse 23.5. Vi organiserer levering på kveldstid som sist. Kommer oppdatering rundt dette. New filter delivery will arrive 23rd of May. Delivery will be organized in the evening. More info to come. New vendor is Proventa who delivers Flexit

Informasjon fra styret, oktober 2017 - Sandsli Borettslag Dugnadskort Fristen for innsending av” Oppgjørsskjema for dugnad” er satt til 15. oktober. Kjell Johansen, blokk 1, leil.36 skal ha disse Nytt bossanlegg De gamle containerne er fjernet og vi skal nå bruke det nye bossanlegget. Det ser ut til at alle har fått taket på det nå, men ta gjerne kontakt med styret dersom dere lurer på noe. De som bor i blokk 1 kaster restavfall i container merket 1, osv. Ellers er det fritt fram. Det skal dreneres ved fotballbanen og sti og vi har kontaktet entreprenør vedr. busker som har veltet. Utelys Utelamper ble bestilt i begynnelsen av september, men det har dessverre tatt noe tid. Vi håper arbeidet starter opp denne uken. Canal Digital Grunnpakke internett er nå økt fra 5MB til 10MB. Videre har vi fornyet avtalen og har fått en lavere avtalepris samt at alle vil få utlevert nye rutere. Disse vil bli levert og montert av Canal Digital i løpet av kort tid. Ny hjemmeside Vi er snart klare med en ny og mer brukervennlig hjemmeside. Dere bruker samme inngang som tidligere, www.s-b-l.no. Her skal vi laste opp husregler, vedtekter og andre nyttige dokumenter samt informasjon og nyheter til andelseiere Vi kommer tilbake med mer info om hjemmesiden så snart vi har fått denne operativ og tatt den i bruk. Reklamasjoner Her går det sakte framover. Vi har utarbeidet en totaloversikt over alle feil og mangler sett fra borettslagets side. Vi forventer en del avklaringer fra entreprenør i løpet av høsten. Stor takk til Harald Goksøyr om bidrar videre i prosjektet. Vi vil ellers takke de beboere som hjelper til med stort og smått. Porter som blir fikset, resten av brannslukkingsapparatene som har blir levert ut, lyspærer som skiftes. Tips om det en og det andre. Ingen nevnt, ingen glemt! Styret, oktober 2017