26. februar 2023

Informasjon om elbillading i Sandsli Borettslag

Informasjon om elbillading i Sandsli Borettslag.

Sandsli Borettslag har begrensninger på tilgjengelig kapasitet i el-nettet, slik som de fleste andre borettslag og sameier. Elbil ladeinfrastruktur som er installert i borettslaget sørger for at det til enhver tid kan trekkes ut det som er maks tilgjengelig kapasitet på nettet.

Det er ikke hverken teknisk mulig eller kapasitet nok i el-nettet inn til borettslaget til at den enkelte kan knytte ladestasjon direkte til egen strømmåler. Skulle dette vært en mulighet kapasitetsmessig, ville det medført betydelige investeringer for borettslaget da BKK må installere ny trafo utenfor med høyere kapasitet. Anleggsbidraget til BKK vil være usikkert, men det er ikke usannsynlig at prislappen vil være på 1,5-2 millioner kroner avhengig av hvor mye BKK må gjøre for å øke trafokapasiteten. Videre må det installeres nye kabler fra trafo til tavlerom i garasje.

Per i dag så har vi ladekapasitet til antatt maks 20 biler per tavlerom.

Det er ett tavlerom under blokk 1, to under blokk 2 og ett under blokk 3. Totalt er det 112 garasjeplasser.

Infrastruktur for elbillading er effektstyrt. Det vil si at når strømforbruket (effekten) nærmer seg maks av hva som er tilgjengelig vil ladestrøm på den enkelte lader reduseres. (Husene vil alltid være prioritert.)

Ladeanlegget krever bruk av Zaptec ladestasjoner og disse bestilles ved henvendelse til styret.

Vi har fått tilbud fra ladetilbyder om avtale om spotpris pluss et månedlig abonnement. Denne løsningen vil ikke fungere optimalt i Sandsli Borettslag. Spotpris fører erfaringsmessig til at mange lader bilen samtidig, og dermed går forbruket opp slik at vi går over makskapasiteten i nettet. Dette vil medføre at hver enkelt får redusert ladekapasitet med tilhørende lengre ladetid, og en kan ende opp med å lade når det er dyrest.

Optimal ladesituasjon for Sandli Borettslag er at man sette bilen på lading hver gang man parkerer. Ladebehovet blir da mindre for hver enkelt hver gang. Vi får da utnyttet tilgjengelig kapasitet i el-nettet optimalt, og anlegget vil være formålstjenelig for alle i lang tid fremover.

Det er én strømmåler per tavlerom dedikert til ladeanlegg.

Pris for strøm til lading er faktisk gjennomsnittlig kraftpris med tillegg på 15% som utgjør driftspris til Elaway og pålagt ladestasjonskontroll.

Vi gjør jevnlige beregninger på strømfakturakostnadene, og vil foreta en korreksjon en gang per kvartal.

Fra 1.mars vil pris per kWh være kr 3,0

Styret