Velkommen til Sandsli Borettslag

Oppstart rens av kanaler vil bli fra 26.9. Vi har fått ny info om at det vil ta ca 1,5 time per leilighet. Vi må derfor vente på detaljert plan. Arbeidet vil ta opp mot 14 arbeidsdager.  Vi trenger fortsatt informasjon fra de som ikke har meldt at de har kullfilter. 


STYRET

30. august 2022

Litt info

Det vil bli rens av kanaler (rør fra tak 5. til 1. etasje) den 19.september.  Detter er aldri gjort tidligere og er høyst nødvendig. I tillegg vil det bli satt inn trykkvakt som skal plasseres i avkast fra kjøkkenhette. Ved trykkendring når spjeldet reguleres, gir trykkføleren signal til aggregatet om å regulere tilluften.  Til dette arbeidet trenger vi tilgang til alle leiligheter. Vi anbefaler at dere er hjemme denne dagen. Mer info om tidspunkter kommer, Det er også viktig at vi får en tilbakemelding fra deg som har kullfilter.

Det har vært en del tyverier fra utvendig balkonger, type pyntegjenstander. Vi har fått melding om dette fra beboere i blokk 2 og 3.  Ber om at dere melder fra om mistenkelig aktivitet slik at vi får kontaktet politiet.

I tillegg så har det vært hærverk på en mini crosser og en motorsykkel.

Det skal ikke parkeres på dagtid bak blokkene.  Aker har innført oblater til sine ansattes biler og andre vil få advarsel.

Det er også  en del uønsket parkering på våre egne plasser. Det skal ikke parkeres langs mur mot garasje. Her skal det være klar bane for brannkjøretøy og dette er tydelig skiltet.  Vi opplever også at beboere fra nye blokker rundt oss bruker plassene. Hvis dette vedvarer må vi innføre avgiftsparkering via Vestpark.

Plasser i garasje skal kun leies ut til beboere i Sandsli Borettslag.

STYRET23. juni 2022

Takk for fin sommerfest

Da fikk vi testet å sette opp det gamle teltet som vi fant i boden. Det skal visst være like gammelt som borettslaget. Takk til gode hjelpere til å både sette opp telt og  skru sammen nye bålpanner, og ikke minst å ta ned teltet igjen. 

Det var kjekt å samle seg rundt grillingen, spise nystekte sveler og svi  marshmellows på bålet. 

Bålpannene kan benyttes til grilling i morgen, under oppsyn.

Kanskje vi  kan ta en ny samling senere i sommer?

StyretFilterbytte og service

Det er flere som som har motsatt seg service, og dette er beklagelig. Årlig service er nødvendig og vi hadde kr. 40000,- i reparasjoner i fjor på slitte reimer, feil på temparturmålere og ødelagte panel.

Service er betalt av laget, og koster i snitt kr. 890,- per andel. Dette er en kost laget betaler for uansett om service blir utført eller ikke. De som frastår fra den årlige pålagte servicen må derfor bestille og bekoste dette selv direkte hos egnet leverandør.

Borettslaget mottar en full rapport etter at service er fullført.

Service består av

• Service, støvsuging og kontroll av ventilasjonsanlegg.

• Komplett filterskift med originale Flexit filter.

• Funksjonstesting av alle funksjonene i aggregat.

• Servicerapport etter endt arbeid for den enkelte leilighet.

• Visuell inspeksjon ventilasjonskanaler

• Kontroll av kjøkkenrør og kjøkkenventilator

Viser også til vedtektenes paragraft 5-2 - (4) om Borettslagets vedlikeholdsplikt og paragraf 6-1 om mislighold av vedlikeholdsplikt

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

6-1 Mislighold Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler eller bruk som på annen måte medfører unødvendig ulempe eller skade for de øvrige andelseierne.

STYRET


27. april 2022

Beboerskriv april 2022

Se vedlegg. Legges også ut i postkassene


STYRET

Oppstart dugnad. Det blir dugnad onsdag 27.4. kl 16.30 - 19.30. Skjema kan hentes på hjemmesiden under dokumenter.


Oppgaver:

Fjerne kvist på plenen

Koste langs bed foran blokkene

Koste ved bossanlegg

Luke bedene ved heisene

Det kommer også kostebil onsdag

STYRET

GRUNNET PROBLEM MED LEVERANSE AV FILTER SÅ BLIR BYTTE OG SERVICE UTSATT. NY BESKJED KOMMER


Årets filterbytte vil foregå i første uken av mai. Nærmere info kommer. 

I tillegg til filterbytte så blir det også utført service.  Anleggene er nå 7 år gamle og trenger årlig ettersyn. Dersom du velger å kun ta imot filter så er du selv ansvarlig for å bestille årlig vedlikehold av anlegget.

Hvorfor er service viktig:

  • Det forlenger levetiden på anlegget
  • Det bevarer effektiviteten i anlegget
  • Det bruker mindre energi 

Den enkelte andelseier vil få sms direkte fra Proventa.

STYRET

Container for restavfall settes opp fredag 29.4.

Det vil også være mulig å sette fra seg EE-avfall. EE-avfall skal settes VED SIDEN av containeren! Hentes av egen skapbil på mandag 2.5.

Se vedlagte skriv på hva som IKKE skal i containeren

STYRET

El-sykler, el-sparkesykler, ståbrett og lignende blir stadig mer vanlig. De fleste av disse har litium-ion-batterier, og i noen få tilfeller har lading av batteriene ført til branner. Følger du disse rådene reduserer du sannsynligheten for brann:

• Sjekk enheten før lading. Se etter synlige tegn til skader der det er elektronikk. Er det steder på og ved batteriet som avgir unormal varme, bør man ikke lade før utstyret er sjekket av leverandør/forhandler.

• Om du oppdager unormale lyder, lukter og eller varme knyttet til lading, avbryt ladingen og trekk ut kabelen umiddelbart.

• Bruk originalt ladeutstyr.

• Så langt det er mulig, lad utendørs.

• Ikke lad om natten.

• Unngå lading i minusgrader.

Ved lading innendørs:

• Sørg for at sykkelen står på et ubrennbart underlag og i et rom med brannvarsling.

• Sørg for at rommet der sykkelen står til lading ikke er rømningsvei ut av boligen.

https://www.sikkerhverdag.no/strom/el-produkter/trygg-lading-av-elektrisk-sykkel-sparkesykkel-og-stabrett/

https://brannvernforeningen.no/nyheter/2019/09/risiko-for-brann-ved-lading-av-el-sparkesykler/

STYRET

Det har i helgen vært tyveri i garasjen. Det er ikke tatt dyre ting, ren nasking. Dersom du oppbevarer noe i garasjen så bør du sjekke innholdet.

Vi minner om at garasjen ikke skal brukes som en bod. Først og fremst av brannvernhensyn, og fare for hurtig brannspredning. Så lenge det oppbevares eiendeler i garasjen så vil dette tiltrekke tyver.  

STYRET