Velkommen til Sandsli Borettslag

15. juni 2024

Forsøkt stjålet sykkel

Det ble i dag avverget et sykkeltyveri ved blokk 1. Sjekk at syklene er forsvarlig låst.

Hilsen styret

<p>Det blir satt ut container for restavfall onsdag 24.4. til fredag 26.4.</p><p>Container for restavfall er ment for at alle skal ha anledning til å rydde opp i boder og garasje, kaste et møbel og ellers noe som er vanskelig å frakte.&nbsp;<br></p><p>Større mengder materialer ifm rehabilitering/oppussing har beboere ansvar for å frakte vekk selv. Dette skal ikke i containeren da dette tar opp uforholdsmessig stor plass.</p><p>Se vedlagt skriv for hva som kan og hva som ikke skal kastes i containeren.</p><p>STYRET</p>

Onsdag 3.april blir det anledning til å delta på  årets første dugnad. Vi skal primært fjerne kvister fra plen foran og bak blokkene for å gjøre alt klart til årets grunngjødsling. Om du ikke kan delta fysisk så kan du likevel være med og det er frivillig om du vil koke kaffe, eller bringe noe å bite i stedet for å rake kvist og løv.  Vi understreker at å  delta på dugnad er frivillig.

I Sandsli Borettslag er det kr 100,- pr time for deltagelse i dugnad. Skjema for dette finner du under "Dokumenter" på hjemmesiden. Dugnadspenger utbetales en gang årlig, vanligvis i november.

Det skal kun føres timer ved dugnadssamlinger. All annen foreslått dugnad utover dette skal være i samråd med styret, og i størst mulig grad gjøres i forbindelse med felles dugnad. 

STYRET19. mars 2024

Dugnad og vedlikehold

Det blir dugnad over påske, og vi håper på varmere vær. Vi prioriterer i første omgang fjerning av kvister på plenene og gjør klar for grunngjødsling og sommersesong. Hageavfall plasseres i sekker i gammelt bosshus. Grus og sand skal ikke lagres i sekker, men tømmes i skogbryn/bed og lignende.

Vi kommer tilbake med dato en fin vårdag i april. 

For ytterligere dugnader, kom gjerne med ønsker om innkjøp til de felles bedene bak blokkene. Send dette til leder@s-b-l.no.

Vi varsler også at det blir fasadevask/garasjevask i april/mai. I den forbindelse så må det ryddes på  garasjeplassene. Biler settes ute på fotballbane/gjesteparkeringer. Vi kommer tilbake med dato når vi har fått gått igjennom tilbudene.

STYRET


Det blir utført vedlikehold på tak torsdag 4.1. Vær obs på at arbeidet vil foregå med lift fra framside av blokkene. 


STYRET

30. desember 2023

Nyttårsraketter og salting

Vinterværet vi har for tiden gjør at det kan bli glatt på kort varsel. De som salter hos oss har vært her både i går og i dag, men noen ganger treffer ikke dette med væromslaget. Vi ber derfor om at dere kontakter styret på tlf 92229442 eller e-post sandsli@mittbob.bo dersom det er behov for  en ekstra runde.

Det strøs sand i dag på sti ned mot bossanlegget, men vi anbefaler at man går rundt på asfaltert, saltet vei. Uansett så må alle sørge for å være godt skodd iht forholdene.

Videre ber vi om at det av hensyn til beboere og parkerte biler IKKE skytes opp raketter rundt blokkene.  Det er meldt en del vind.

Med ønske om en fredelig nyttårshelg og en fin start på det nye året.

STYRET

28. august 2023

DEKKTYVERI

Det er meldt om et dekktyveri (4 dekk på felg samt noen mindre ting) Dette skjedde i innerste del av garasjen (mellom kl 17 fredag - kl 17 søndag).

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring. Generelt skal garasje ikke brukes som oppbevaringsplass av brannvernhensyn.

De som har parkering innenfor første halvdel av garasjen bør passe på at garasjedør lukker seg. Følg også med på om det står noen utenfor når du kjører ut av garasjen. Vanligvis skjer disse tyveriene på høylys dag når mange er på jobb.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som kan dekkes ved tyveri i fellesgarasje.

STYRET

For de som har lyst og anledning så arrangerer vi dugnad  TIRSDAG 6.juni. fra ca kl 16.00 til 19.00. 

Det kan føres 3 timer for dugnaden á kr 100,-. Dugnadskort finner du på hjemmesiden under dokumenter. Gi beskjed til styret dersom du trenger papirutgave.

Betalbare dugnadstimer for hagearbeid utenom oppsatte dager skal avtales med styret.

STYRET


Garasjedør blir forhåpentligvis ferdig i dag. Den har fått ny motor.


Kan dere som bestiller leveranser eller håndverkere gjøre disse oppmerksom på at det er gjennomkjøring foran blokkene. Vi ser alt for mange skader ifm snuing og rygging.

STYRET

18. mai 2023

Generalforsamling

Styret minner minner om påmelding til generalforsamling innen 19.mai. Utleielokale ønsker å vite antall som kommer. Olinemor kafé ligger i Sandsli bo-og aktivitetssenter, som ligger like ved Sandsli Borettslag. Svar sendes til leder@s-b-l.no eller tlf 92229442.


Det er opprettet en facebook-side. Dette er et privat initiativ fra en beboer, og ikke en offisiell informasjonskanal for Sandsli Borettslag.


STYRET