Velkommen til Sandsli Borettslag

Container for restavfall settes opp fredag 30.4. Denne gangen vil det også være mulig å sette fra seg EE-avfall. EE-avfall skal settes VED SIDEN av containeren! Hentes av egen skapbil på mandag. Se vedlagte skriv på hva som IKKE skal i containeren STYRET

Det er nå mindre byggevirksomhet rundt oss, og vi endrer derfor antall filterbytter til det opprinnelig anbefalte ett pr. år. Ved forrige bytte ble det oppdaget en del defekte panel, slitte reimer og også noen motorer måtte byttes. Samtidig så vi også at en del har vansker med å bytte filter. For å sikre at anleggene blir vedlikeholdt så vil filterbytte fra 2021 bli utført av Proventa. Filtrene vil bli byttet i perioden 4.5. til 12.5. Den enkelte andelseier vil få sms direkte fra Proventa STYRET

Grunnet skifte av filter på hovedinntak for vann, 3 stk, så vil vannet være borte mellom ca kl 9 til kl 13 TORSDAG 4.MARS. De 3 som har bil ved inntakene må flytte bilen/motorsykkelen sin. Gjelder på venstre side når du kommer inn i garasjen og dette er rør som har to målere på seg. STYRET

14. februar 2021

Glatte balkonger!

Ved overgang til plussgrader så er det svært glatt på balkongene pga underkjøling. Gå forsiktig! Styret

18. januar 2021

Dekktyveri

Til orientering så har vi fått melding om at det vært nok et dekktyveri i garasjen idag (mellom kl 6 og 15) Dekkene var lenket sammen med kjetting og hengelås. Gi gjerne en lyd om noen har sett noe mistenkelig. Vi ser at dette oftest skjer midt på dagen. Vær derfor oppmerksom dersom det står noen utenfor garasjeporten, eller ved muren når dere kjører ut eller inn. Vent da til porten er lukket bak dere, og/ eller ta kontakt med en i styret. Styret

23. desember 2020

GOD JUL

Styret i Sandsli Borettslag ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen til de som ikke kan være med sine kjære som vanlig i julen, som skulle vært i en annen landsdel eller et annet land. Ta vare på hverandre.

14. desember 2020

Telenorutstyr

De som ønsker å bli kvitt Telenorutstyr kan sette dette i bod 2 på ledig gulvplass (mellom vlokk 1 og 2) Send melding på tlf 92229442 på hva som er levert. Styret

19. november 2020

Dugnadsskjema - spesifisering

I år har vi ikke hatt ordinære dugnader grunnet Covid19, men vi har oppfordret til å gjøre oppgaver. Disse skal alltid være forhåndsavtalt med styret. Dugnadsarbeid betales med kr. 100,- pr time. I 2021 håper vi at vi kan kalle inn til dugnad igjen. Informasjon vedr. skattekort til biarbeidsgiver for pensjonister er iiht skriv vi har fått fra BOB. Det er selvfølgelig frivillig å gjøre dette, men vi opplyser om at BOB plikter å trekke 50% skatt dersom skattekort ikke bestilles skatteetaten.no. Styret

18. november 2020

Dugnadsskjema

Dugnadsskjema må være innlevert til styreleder innen fredag 27.11. : Postkasse, Marianne Herland Mail: Sandsli@mittbob.no Pensjonister som skal ha dugnad må sjekke at de har skattekort til biarbeidsgiver – ikke bare skattekort for pensjon. Hvis det ikke er registrert skattekort til biarbeidsgiver på pensjonister er BOB forpliktet til å trekke 50 % skatt. Skattekort til biarbeidsgiver må pensjonisten selv ordne på skatteetaten.no. Styret

18. november 2020

Telenorutstyr

Alle beboere vil får returlapper på gammelt utstyr etter 1. desember. Ved kollektiv oppsigelse så blir alt avsluttet i sin helhet. Inkludert private bestillinger vedr bredbånd og/eller oppgraderinger. Styret