Velkommen til Sandsli Borettslag

Det vil bli utført arbeid på heiser i uke 11, og disse vil derfor være ute av drift et par timer av gangen. Det betyr at også at fellesstrøm i perioder vil være ute.

Arbeidet er et tiltak for å få bort kondensproblemene i femte etasje.

STYRET


Informasjon om elbillading i Sandsli Borettslag.

Sandsli Borettslag har begrensninger på tilgjengelig kapasitet i el-nettet, slik som de fleste andre borettslag og sameier. Elbil ladeinfrastruktur som er installert i borettslaget sørger for at det til enhver tid kan trekkes ut det som er maks tilgjengelig kapasitet på nettet.

Det er ikke hverken teknisk mulig eller kapasitet nok i el-nettet inn til borettslaget til at den enkelte kan knytte ladestasjon direkte til egen strømmåler. Skulle dette vært en mulighet kapasitetsmessig, ville det medført betydelige investeringer for borettslaget da BKK må installere ny trafo utenfor med høyere kapasitet. Anleggsbidraget til BKK vil være usikkert, men det er ikke usannsynlig at prislappen vil være på 1,5-2 millioner kroner avhengig av hvor mye BKK må gjøre for å øke trafokapasiteten. Videre må det installeres nye kabler fra trafo til tavlerom i garasje.

Per i dag så har vi ladekapasitet til antatt maks 20 biler per tavlerom.

Det er ett tavlerom under blokk 1, to under blokk 2 og ett under blokk 3. Totalt er det 112 garasjeplasser.

Infrastruktur for elbillading er effektstyrt. Det vil si at når strømforbruket (effekten) nærmer seg maks av hva som er tilgjengelig vil ladestrøm på den enkelte lader reduseres. (Husene vil alltid være prioritert.)

Ladeanlegget krever bruk av Zaptec ladestasjoner og disse bestilles ved henvendelse til styret.

Vi har fått tilbud fra ladetilbyder om avtale om spotpris pluss et månedlig abonnement. Denne løsningen vil ikke fungere optimalt i Sandsli Borettslag. Spotpris fører erfaringsmessig til at mange lader bilen samtidig, og dermed går forbruket opp slik at vi går over makskapasiteten i nettet. Dette vil medføre at hver enkelt får redusert ladekapasitet med tilhørende lengre ladetid, og en kan ende opp med å lade når det er dyrest.

Optimal ladesituasjon for Sandli Borettslag er at man sette bilen på lading hver gang man parkerer. Ladebehovet blir da mindre for hver enkelt hver gang. Vi får da utnyttet tilgjengelig kapasitet i el-nettet optimalt, og anlegget vil være formålstjenelig for alle i lang tid fremover.

Det er én strømmåler per tavlerom dedikert til ladeanlegg.

Pris for strøm til lading er faktisk gjennomsnittlig kraftpris med tillegg på 15% som utgjør driftspris til Elaway og pålagt ladestasjonskontroll.

Vi gjør jevnlige beregninger på strømfakturakostnadene, og vil foreta en korreksjon en gang per kvartal.

Fra 1.mars vil pris per kWh være kr 3,0

Styret24. desember 2022

Restavfall og papp/papir

Det er problemer med restavfall, og papp/papir nærmer seg fullt.

Dette er meldt, men vi tror ikle det blir noe respons fra BIR før i romjulen.

Ber om ar dere ikke setter boss ved siden av containerne om de ikke virker, og at papp/papir lagres til vi har fått dato for tømming.

Papp/papir tømmes hver fjerde uke. Ekstra tømming må vi betale for.

God jul til dere alle  fra styret

1. desember 2022

BOB- appen

Vi anbefaler å laste ned BOB appen.


I BOB-appen finner du medlemsbeviset ditt. Du finner også informasjon om alle dine medlemsfordeler og en oversikt over dine fakturaer. Og nå kan du logge inn via Vipps.

Du kan sende melding til styret via appen.

https://bob.no/bob-appen/?utm_campaign=Nyhetsbrev%20til%20alle%20medlemmer%20uke%2048&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

STYRET27. oktober 2022

Siste nytt og julebuffet

Vedlagt beboerskriv per oktober 2022


STYRET

23. oktober 2022

Dekktyveri

Det er meldt om enda et dekktyveri (fredag)

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring. Generelt skal garasje ikke brukes som oppbevaringsplass av brannvernhensyn.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som dekkes ved tyveri i fellesgarasje.

STYRET

Til orientering så har det vært  et dekktyveri i garasjen, sannsynligvis natt til i dag.

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som dekkes.

STYRET

Oppstart rens av kanaler vil bli fra 26.9. Vi har fått ny info om at det vil ta ca 1,5 time per leilighet. Vi må derfor vente på detaljert plan. Arbeidet vil ta opp mot 14 arbeidsdager.  Vi trenger fortsatt informasjon fra de som ikke har meldt at de har kullfilter. 


STYRET

30. august 2022

Litt info

Det vil bli rens av kanaler (rør fra tak 5. til 1. etasje) den 19.september.  Detter er aldri gjort tidligere og er høyst nødvendig. I tillegg vil det bli satt inn trykkvakt som skal plasseres i avkast fra kjøkkenhette. Ved trykkendring når spjeldet reguleres, gir trykkføleren signal til aggregatet om å regulere tilluften.  Til dette arbeidet trenger vi tilgang til alle leiligheter. Vi anbefaler at dere er hjemme denne dagen. Mer info om tidspunkter kommer, Det er også viktig at vi får en tilbakemelding fra deg som har kullfilter.

Det har vært en del tyverier fra utvendig balkonger, type pyntegjenstander. Vi har fått melding om dette fra beboere i blokk 2 og 3.  Ber om at dere melder fra om mistenkelig aktivitet slik at vi får kontaktet politiet.

I tillegg så har det vært hærverk på en mini crosser og en motorsykkel.

Det skal ikke parkeres på dagtid bak blokkene.  Aker har innført oblater til sine ansattes biler og andre vil få advarsel.

Det er også  en del uønsket parkering på våre egne plasser. Det skal ikke parkeres langs mur mot garasje. Her skal det være klar bane for brannkjøretøy og dette er tydelig skiltet.  Vi opplever også at beboere fra nye blokker rundt oss bruker plassene. Hvis dette vedvarer må vi innføre avgiftsparkering via Vestpark.

Plasser i garasje skal kun leies ut til beboere i Sandsli Borettslag.

STYRET23. juni 2022

Takk for fin sommerfest

Da fikk vi testet å sette opp det gamle teltet som vi fant i boden. Det skal visst være like gammelt som borettslaget. Takk til gode hjelpere til å både sette opp telt og  skru sammen nye bålpanner, og ikke minst å ta ned teltet igjen. 

Det var kjekt å samle seg rundt grillingen, spise nystekte sveler og svi  marshmellows på bålet. 

Bålpannene kan benyttes til grilling i morgen, under oppsyn.

Kanskje vi  kan ta en ny samling senere i sommer?

Styret