Velkommen til Sandsli Borettslag

28. august 2023

DEKKTYVERI

Det er meldt om et dekktyveri (4 dekk på felg samt noen mindre ting) Dette skjedde i innerste del av garasjen (mellom kl 17 fredag - kl 17 søndag).

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring. Generelt skal garasje ikke brukes som oppbevaringsplass av brannvernhensyn.

De som har parkering innenfor første halvdel av garasjen bør passe på at garasjedør lukker seg. Følg også med på om det står noen utenfor når du kjører ut av garasjen. Vanligvis skjer disse tyveriene på høylys dag når mange er på jobb.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som kan dekkes ved tyveri i fellesgarasje.

STYRET

For de som har lyst og anledning så arrangerer vi dugnad  TIRSDAG 6.juni. fra ca kl 16.00 til 19.00. 

Det kan føres 3 timer for dugnaden á kr 100,-. Dugnadskort finner du på hjemmesiden under dokumenter. Gi beskjed til styret dersom du trenger papirutgave.

Betalbare dugnadstimer for hagearbeid utenom oppsatte dager skal avtales med styret.

STYRET


Garasjedør blir forhåpentligvis ferdig i dag. Den har fått ny motor.


Kan dere som bestiller leveranser eller håndverkere gjøre disse oppmerksom på at det er gjennomkjøring foran blokkene. Vi ser alt for mange skader ifm snuing og rygging.

STYRET

18. mai 2023

Generalforsamling

Styret minner minner om påmelding til generalforsamling innen 19.mai. Utleielokale ønsker å vite antall som kommer. Olinemor kafé ligger i Sandsli bo-og aktivitetssenter, som ligger like ved Sandsli Borettslag. Svar sendes til leder@s-b-l.no eller tlf 92229442.


Det er opprettet en facebook-side. Dette er et privat initiativ fra en beboer, og ikke en offisiell informasjonskanal for Sandsli Borettslag.


STYRET

3. mai 2023

Restfallscontainer

Container blir tømt i morgen, og det settes ut en ny da det er en del som ikke har fått kastet. Denne står til mandag.


Det ble dessverre lagt bildekk i containeren. Dekk står på nei-listen og borettslaget må betale avviksgebyr for dette. 

Det  er satt opp liste på containeren på hva du har lov til å kaste. Les denne!

STYRET

Vi minner om at det blir satt ut container 2.5. 

Container for restavfall er ment for at alle skal ha anledning til å rydde opp i boder og garasje, kaste et møbel og ellers noe som er vanskelig å frakte. Hvitevarer og elektrisk avfall settes ved siden av containeren. 

Større mengder materialer ifm rehabilitering/oppussing har beboere ansvar for å frakte vekk selv. Dette skal ikke i containeren da dette tar opp uforholdsmessig stor plass.

STYRET

Det  kommer container 2.5. Benytt sjansen til å rydde i bod og garasje.


RESTAVFALLSCONTAINER: Sett deg inn i hva som kan kastes eller ikke kastes i denne. Se vedlegg her, og oppslag. Husk at det ikke er tillatt med SVARTE SEKKER!

ELEKTRISK AVFALL: Sette ved siden av container på egen palle. Skal ikke i restavfall! Ingen SVARTE SEKKER!

SYKKELCONTAINER: Det står mange tydelig ubrukte og rustne sykler i sykkelskurene. Vi ønsker å få disse kastet og dermed få frigitt plass. Noen av syklene er låst. Dersom du eier en av disse syklene og er enig i at de kastes så ber vi om at du setter den i sykkelcontainer, eller gi styret  beskjed om at de kan kastes. 

STYRET


21. april 2023

Dugnad og vedlikehold

Det vil bli satt opp dugnad i onsdag kommende uke fra kl 16. Hovedoppgave er å få vekk kvister fra plen. Du kan skrive timer for å delta her. Kr 100,- per time. Skjema ligger på hjemmesiden.


Kosting er bestilt, men det bør helst regne litt før de starter grunnet mye støving.

Vedlikehold hos deg selv: For terrasse så kan det brukes algemiddel som ikke trenger spyling for å få vekk grønske. Kan kjøpes f.eks på OBS Bygg, Europris osv. Det er kun terrasser i første etasje som kan spyles. Vær forsiktig med underlaget.

Rekkverk og flater rundt egen dør/vinduer skal også vedlikeholdes av andelseier. Bruk vann eller såpe uten løsemidler.

STYRET

Det vil bli utført arbeid på heiser i uke 11, og disse vil derfor være ute av drift et par timer av gangen. Det betyr at også at fellesstrøm i perioder vil være ute.

Arbeidet er et tiltak for å få bort kondensproblemene i femte etasje.

STYRET


Informasjon om elbillading i Sandsli Borettslag.

Sandsli Borettslag har begrensninger på tilgjengelig kapasitet i el-nettet, slik som de fleste andre borettslag og sameier. Elbil ladeinfrastruktur som er installert i borettslaget sørger for at det til enhver tid kan trekkes ut det som er maks tilgjengelig kapasitet på nettet.

Det er ikke hverken teknisk mulig eller kapasitet nok i el-nettet inn til borettslaget til at den enkelte kan knytte ladestasjon direkte til egen strømmåler. Skulle dette vært en mulighet kapasitetsmessig, ville det medført betydelige investeringer for borettslaget da BKK må installere ny trafo utenfor med høyere kapasitet. Anleggsbidraget til BKK vil være usikkert, men det er ikke usannsynlig at prislappen vil være på 1,5-2 millioner kroner avhengig av hvor mye BKK må gjøre for å øke trafokapasiteten. Videre må det installeres nye kabler fra trafo til tavlerom i garasje.

Per i dag så har vi ladekapasitet til antatt maks 20 biler per tavlerom.

Det er ett tavlerom under blokk 1, to under blokk 2 og ett under blokk 3. Totalt er det 112 garasjeplasser.

Infrastruktur for elbillading er effektstyrt. Det vil si at når strømforbruket (effekten) nærmer seg maks av hva som er tilgjengelig vil ladestrøm på den enkelte lader reduseres. (Husene vil alltid være prioritert.)

Ladeanlegget krever bruk av Zaptec ladestasjoner og disse bestilles ved henvendelse til styret.

Vi har fått tilbud fra ladetilbyder om avtale om spotpris pluss et månedlig abonnement. Denne løsningen vil ikke fungere optimalt i Sandsli Borettslag. Spotpris fører erfaringsmessig til at mange lader bilen samtidig, og dermed går forbruket opp slik at vi går over makskapasiteten i nettet. Dette vil medføre at hver enkelt får redusert ladekapasitet med tilhørende lengre ladetid, og en kan ende opp med å lade når det er dyrest.

Optimal ladesituasjon for Sandli Borettslag er at man sette bilen på lading hver gang man parkerer. Ladebehovet blir da mindre for hver enkelt hver gang. Vi får da utnyttet tilgjengelig kapasitet i el-nettet optimalt, og anlegget vil være formålstjenelig for alle i lang tid fremover.

Det er én strømmåler per tavlerom dedikert til ladeanlegg.

Pris for strøm til lading er faktisk gjennomsnittlig kraftpris med tillegg på 15% som utgjør driftspris til Elaway og pålagt ladestasjonskontroll.

Vi gjør jevnlige beregninger på strømfakturakostnadene, og vil foreta en korreksjon en gang per kvartal.

Fra 1.mars vil pris per kWh være kr 3,0

Styret