Velkommen til Sandsli Borettslag

24. desember 2022

Restavfall og papp/papir

Det er problemer med restavfall, og papp/papir nærmer seg fullt.

Dette er meldt, men vi tror ikle det blir noe respons fra BIR før i romjulen.

Ber om ar dere ikke setter boss ved siden av containerne om de ikke virker, og at papp/papir lagres til vi har fått dato for tømming.

Papp/papir tømmes hver fjerde uke. Ekstra tømming må vi betale for.

God jul til dere alle  fra styret

1. desember 2022

BOB- appen

Vi anbefaler å laste ned BOB appen.


I BOB-appen finner du medlemsbeviset ditt. Du finner også informasjon om alle dine medlemsfordeler og en oversikt over dine fakturaer. Og nå kan du logge inn via Vipps.

Du kan sende melding til styret via appen.

https://bob.no/bob-appen/?utm_campaign=Nyhetsbrev%20til%20alle%20medlemmer%20uke%2048&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

STYRET27. oktober 2022

Siste nytt og julebuffet

Vedlagt beboerskriv per oktober 2022


STYRET

23. oktober 2022

Dekktyveri

Det er meldt om enda et dekktyveri (fredag)

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring. Generelt skal garasje ikke brukes som oppbevaringsplass av brannvernhensyn.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som dekkes ved tyveri i fellesgarasje.

STYRET

Til orientering så har det vært  et dekktyveri i garasjen, sannsynligvis natt til i dag.

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som dekkes.

STYRET

Oppstart rens av kanaler vil bli fra 26.9. Vi har fått ny info om at det vil ta ca 1,5 time per leilighet. Vi må derfor vente på detaljert plan. Arbeidet vil ta opp mot 14 arbeidsdager.  Vi trenger fortsatt informasjon fra de som ikke har meldt at de har kullfilter. 


STYRET

30. august 2022

Litt info

Det vil bli rens av kanaler (rør fra tak 5. til 1. etasje) den 19.september.  Detter er aldri gjort tidligere og er høyst nødvendig. I tillegg vil det bli satt inn trykkvakt som skal plasseres i avkast fra kjøkkenhette. Ved trykkendring når spjeldet reguleres, gir trykkføleren signal til aggregatet om å regulere tilluften.  Til dette arbeidet trenger vi tilgang til alle leiligheter. Vi anbefaler at dere er hjemme denne dagen. Mer info om tidspunkter kommer, Det er også viktig at vi får en tilbakemelding fra deg som har kullfilter.

Det har vært en del tyverier fra utvendig balkonger, type pyntegjenstander. Vi har fått melding om dette fra beboere i blokk 2 og 3.  Ber om at dere melder fra om mistenkelig aktivitet slik at vi får kontaktet politiet.

I tillegg så har det vært hærverk på en mini crosser og en motorsykkel.

Det skal ikke parkeres på dagtid bak blokkene.  Aker har innført oblater til sine ansattes biler og andre vil få advarsel.

Det er også  en del uønsket parkering på våre egne plasser. Det skal ikke parkeres langs mur mot garasje. Her skal det være klar bane for brannkjøretøy og dette er tydelig skiltet.  Vi opplever også at beboere fra nye blokker rundt oss bruker plassene. Hvis dette vedvarer må vi innføre avgiftsparkering via Vestpark.

Plasser i garasje skal kun leies ut til beboere i Sandsli Borettslag.

STYRET23. juni 2022

Takk for fin sommerfest

Da fikk vi testet å sette opp det gamle teltet som vi fant i boden. Det skal visst være like gammelt som borettslaget. Takk til gode hjelpere til å både sette opp telt og  skru sammen nye bålpanner, og ikke minst å ta ned teltet igjen. 

Det var kjekt å samle seg rundt grillingen, spise nystekte sveler og svi  marshmellows på bålet. 

Bålpannene kan benyttes til grilling i morgen, under oppsyn.

Kanskje vi  kan ta en ny samling senere i sommer?

StyretFilterbytte og service

Det er flere som som har motsatt seg service, og dette er beklagelig. Årlig service er nødvendig og vi hadde kr. 40000,- i reparasjoner i fjor på slitte reimer, feil på temparturmålere og ødelagte panel.

Service er betalt av laget, og koster i snitt kr. 890,- per andel. Dette er en kost laget betaler for uansett om service blir utført eller ikke. De som frastår fra den årlige pålagte servicen må derfor bestille og bekoste dette selv direkte hos egnet leverandør.

Borettslaget mottar en full rapport etter at service er fullført.

Service består av

• Service, støvsuging og kontroll av ventilasjonsanlegg.

• Komplett filterskift med originale Flexit filter.

• Funksjonstesting av alle funksjonene i aggregat.

• Servicerapport etter endt arbeid for den enkelte leilighet.

• Visuell inspeksjon ventilasjonskanaler

• Kontroll av kjøkkenrør og kjøkkenventilator

Viser også til vedtektenes paragraft 5-2 - (4) om Borettslagets vedlikeholdsplikt og paragraf 6-1 om mislighold av vedlikeholdsplikt

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

6-1 Mislighold Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler eller bruk som på annen måte medfører unødvendig ulempe eller skade for de øvrige andelseierne.

STYRET


27. april 2022

Beboerskriv april 2022

Se vedlegg. Legges også ut i postkassene


STYRET