Velkommen til Sandsli Borettslag

Det blir utført vedlikehold på tak torsdag 4.1. Vær obs på at arbeidet vil foregå med lift fra framside av blokkene. 


STYRET

30. desember 2023

Nyttårsraketter og salting

Vinterværet vi har for tiden gjør at det kan bli glatt på kort varsel. De som salter hos oss har vært her både i går og i dag, men noen ganger treffer ikke dette med væromslaget. Vi ber derfor om at dere kontakter styret på tlf 92229442 eller e-post sandsli@mittbob.bo dersom det er behov for  en ekstra runde.

Det strøs sand i dag på sti ned mot bossanlegget, men vi anbefaler at man går rundt på asfaltert, saltet vei. Uansett så må alle sørge for å være godt skodd iht forholdene.

Videre ber vi om at det av hensyn til beboere og parkerte biler IKKE skytes opp raketter rundt blokkene.  Det er meldt en del vind.

Med ønske om en fredelig nyttårshelg og en fin start på det nye året.

STYRET

28. august 2023

DEKKTYVERI

Det er meldt om et dekktyveri (4 dekk på felg samt noen mindre ting) Dette skjedde i innerste del av garasjen (mellom kl 17 fredag - kl 17 søndag).

Minner om at løsgjenstander med verdi ikke må oppbevares i garasjen. Dette tiltrekker seg tyver, og stjålne gjenstander er ikke dekket av lagets forsikring. Generelt skal garasje ikke brukes som oppbevaringsplass av brannvernhensyn.

De som har parkering innenfor første halvdel av garasjen bør passe på at garasjedør lukker seg. Følg også med på om det står noen utenfor når du kjører ut av garasjen. Vanligvis skjer disse tyveriene på høylys dag når mange er på jobb.

Sjekk din egen innboforsikring på hva som kan dekkes ved tyveri i fellesgarasje.

STYRET

For de som har lyst og anledning så arrangerer vi dugnad  TIRSDAG 6.juni. fra ca kl 16.00 til 19.00. 

Det kan føres 3 timer for dugnaden á kr 100,-. Dugnadskort finner du på hjemmesiden under dokumenter. Gi beskjed til styret dersom du trenger papirutgave.

Betalbare dugnadstimer for hagearbeid utenom oppsatte dager skal avtales med styret.

STYRET


Garasjedør blir forhåpentligvis ferdig i dag. Den har fått ny motor.


Kan dere som bestiller leveranser eller håndverkere gjøre disse oppmerksom på at det er gjennomkjøring foran blokkene. Vi ser alt for mange skader ifm snuing og rygging.

STYRET

18. mai 2023

Generalforsamling

Styret minner minner om påmelding til generalforsamling innen 19.mai. Utleielokale ønsker å vite antall som kommer. Olinemor kafé ligger i Sandsli bo-og aktivitetssenter, som ligger like ved Sandsli Borettslag. Svar sendes til leder@s-b-l.no eller tlf 92229442.


Det er opprettet en facebook-side. Dette er et privat initiativ fra en beboer, og ikke en offisiell informasjonskanal for Sandsli Borettslag.


STYRET

3. mai 2023

Restfallscontainer

Container blir tømt i morgen, og det settes ut en ny da det er en del som ikke har fått kastet. Denne står til mandag.


Det ble dessverre lagt bildekk i containeren. Dekk står på nei-listen og borettslaget må betale avviksgebyr for dette. 

Det  er satt opp liste på containeren på hva du har lov til å kaste. Les denne!

STYRET

Vi minner om at det blir satt ut container 2.5. 

Container for restavfall er ment for at alle skal ha anledning til å rydde opp i boder og garasje, kaste et møbel og ellers noe som er vanskelig å frakte. Hvitevarer og elektrisk avfall settes ved siden av containeren. 

Større mengder materialer ifm rehabilitering/oppussing har beboere ansvar for å frakte vekk selv. Dette skal ikke i containeren da dette tar opp uforholdsmessig stor plass.

STYRET

Det  kommer container 2.5. Benytt sjansen til å rydde i bod og garasje.


RESTAVFALLSCONTAINER: Sett deg inn i hva som kan kastes eller ikke kastes i denne. Se vedlegg her, og oppslag. Husk at det ikke er tillatt med SVARTE SEKKER!

ELEKTRISK AVFALL: Sette ved siden av container på egen palle. Skal ikke i restavfall! Ingen SVARTE SEKKER!

SYKKELCONTAINER: Det står mange tydelig ubrukte og rustne sykler i sykkelskurene. Vi ønsker å få disse kastet og dermed få frigitt plass. Noen av syklene er låst. Dersom du eier en av disse syklene og er enig i at de kastes så ber vi om at du setter den i sykkelcontainer, eller gi styret  beskjed om at de kan kastes. 

STYRET


21. april 2023

Dugnad og vedlikehold

Det vil bli satt opp dugnad i onsdag kommende uke fra kl 16. Hovedoppgave er å få vekk kvister fra plen. Du kan skrive timer for å delta her. Kr 100,- per time. Skjema ligger på hjemmesiden.


Kosting er bestilt, men det bør helst regne litt før de starter grunnet mye støving.

Vedlikehold hos deg selv: For terrasse så kan det brukes algemiddel som ikke trenger spyling for å få vekk grønske. Kan kjøpes f.eks på OBS Bygg, Europris osv. Det er kun terrasser i første etasje som kan spyles. Vær forsiktig med underlaget.

Rekkverk og flater rundt egen dør/vinduer skal også vedlikeholdes av andelseier. Bruk vann eller såpe uten løsemidler.

STYRET