19. mars 2024

Dugnad og vedlikehold

Det blir dugnad over påske, og vi håper på varmere vær. Vi prioriterer i første omgang fjerning av kvister på plenene og gjør klar for grunngjødsling og sommersesong. Hageavfall plasseres i sekker i gammelt bosshus. Grus og sand skal ikke lagres i sekker, men tømmes i skogbryn/bed og lignende.

Vi kommer tilbake med dato en fin vårdag i april. 

For ytterligere dugnader, kom gjerne med ønsker om innkjøp til de felles bedene bak blokkene. Send dette til leder@s-b-l.no.

Vi varsler også at det blir fasadevask/garasjevask i april/mai. I den forbindelse så må det ryddes på  garasjeplassene. Biler settes ute på fotballbane/gjesteparkeringer. Vi kommer tilbake med dato når vi har fått gått igjennom tilbudene.

STYRET