1. april 2024

Dugnad ONSDAG 3.april fra kl 17 til ca 20

Onsdag 3.april blir det anledning til å delta på  årets første dugnad. Vi skal primært fjerne kvister fra plen foran og bak blokkene for å gjøre alt klart til årets grunngjødsling. Om du ikke kan delta fysisk så kan du likevel være med og det er frivillig om du vil koke kaffe, eller bringe noe å bite i stedet for å rake kvist og løv.  Vi understreker at å  delta på dugnad er frivillig.

I Sandsli Borettslag er det kr 100,- pr time for deltagelse i dugnad. Skjema for dette finner du under "Dokumenter" på hjemmesiden. Dugnadspenger utbetales en gang årlig, vanligvis i november.

Det skal kun føres timer ved dugnadssamlinger. All annen foreslått dugnad utover dette skal være i samråd med styret, og i størst mulig grad gjøres i forbindelse med felles dugnad. 

STYRET