19. november 2020

Dugnadsskjema - spesifisering

I år har vi ikke hatt ordinære dugnader grunnet Covid19, men vi har oppfordret til å gjøre oppgaver. Disse skal alltid være forhåndsavtalt med styret. Dugnadsarbeid betales med kr. 100,- pr time. I 2021 håper vi at vi kan kalle inn til dugnad igjen. Informasjon vedr. skattekort til biarbeidsgiver for pensjonister er iiht skriv vi har fått fra BOB. Det er selvfølgelig frivillig å gjøre dette, men vi opplyser om at BOB plikter å trekke 50% skatt dersom skattekort ikke bestilles skatteetaten.no. Styret