15. april 2020

CONTAINER FOR RESTAVFALL/RYDDING AV GARASJE OG BOD - NY DATO 17.4.-20.4

CONTAINER FOR RESTAVFALL/RYDDING AV GARASJE OG BOD - NY DATO 17.4.-20.4 TIL BEBOERE SANDSLI BORETTSLAG ENDRING DATO : CONTAINER FOR AVFALL SETTES OPP FREDAG 17.4. TIL MANDAG 20.4.2020 HUSK AT EL-AVFALL IKKE SKAL I CONTAINEREN! Dette skal IKKE i Restavfallscontainer: The following must NOT be thrown in waste container: - Matavfall/Food waste - Elektrisk avfall/Electrical waste - Farlig avfall inkl Impregnert trevirke/Dangerous waste included impregnated wood - Vinduer/Windows - Dekk/Tires - Gips/Plaster - Isolasjon (med mindre det er pakket i sekker)/Insulation waste must be in bags - Stein/Stones - Betong/Concrete - Grus/Gravel Styret