18. november 2020

Dugnadsskjema

Dugnadsskjema må være innlevert til styreleder innen fredag 27.11. : Postkasse, Marianne Herland Mail: Sandsli@mittbob.no Pensjonister som skal ha dugnad må sjekke at de har skattekort til biarbeidsgiver – ikke bare skattekort for pensjon. Hvis det ikke er registrert skattekort til biarbeidsgiver på pensjonister er BOB forpliktet til å trekke 50 % skatt. Skattekort til biarbeidsgiver må pensjonisten selv ordne på skatteetaten.no. Styret