18. juni 2018

VIKTIG MELDING VEDR. VEDLIKEHOLD KJØKKENVENTILASJON TAK

VIKTIG MELDING VEDR: VEDLIKEHOLD KJØKKENVENTILASJON TAK Vi har i slutten av mai hatt besøk av Fana Blikk som har renset alle 140 vifter på tak. Vi har i etterkant fått noen meldinger om at vifter lager lyd, eller rett og slett ikke virker. Torsdag 21.6. kommer det en tekniker som skal sjekke opp i dette. Det er derfor viktig at vi snarest får beskjed fra de det gjelder. Vifter som ikke fungerer skiftes ut. Send beskjed til leder@s-b-l.no eller telefon 92229442 (styreleder). Du kan også sende en melding via hjemmesiden, www.s-b-l.no Rapporten fra Fana Blikk viser at en del vifter ikke er i bruk. Dette kan skyldes at det er montert av/på knapp på vifte. Det kan også skyldes at det er montert kjøkkenvifte med egen motor. Disse vil ikke fungere i ventilasjonsanlegg for kjøkkenvifte og må byttes ut med godkjent vifte med spjeld. Kontakt styret hvis du tror du har feil type vifte. Noen vifter har store mengder lo. Dette er typisk der det ikke er brukt kondenstørketrommel Styret