14. mars 2023

Arbeid ved heiser uke 11 - oppstart 14.3

Det vil bli utført arbeid på heiser i uke 11, og disse vil derfor være ute av drift et par timer av gangen. Det betyr at også at fellesstrøm i perioder vil være ute.

Arbeidet er et tiltak for å få bort kondensproblemene i femte etasje.

STYRET