3. januar 2022

Tyveri i garasje mellom 2. og 3.januar

Det har i helgen vært tyveri i garasjen. Det er ikke tatt dyre ting, ren nasking. Dersom du oppbevarer noe i garasjen så bør du sjekke innholdet.

Vi minner om at garasjen ikke skal brukes som en bod. Først og fremst av brannvernhensyn, og fare for hurtig brannspredning. Så lenge det oppbevares eiendeler i garasjen så vil dette tiltrekke tyver.  

STYRET