27. august 2019

DUGNAD 27. AUGUST FRA KL 15.00

Kosting av fortau Rydding, klipping av busker Påfyll av jord Sage ned trær/busker Kaffe og lapper Dugnadsansvarlig: Mariann Sande Styret