27. april 2023

Container for restavfall - sykkelcontainer + EE-avfall (Elektrisk avfall) 2.5.-8.5

Det  kommer container 2.5. Benytt sjansen til å rydde i bod og garasje.


RESTAVFALLSCONTAINER: Sett deg inn i hva som kan kastes eller ikke kastes i denne. Se vedlegg her, og oppslag. Husk at det ikke er tillatt med SVARTE SEKKER!

ELEKTRISK AVFALL: Sette ved siden av container på egen palle. Skal ikke i restavfall! Ingen SVARTE SEKKER!

SYKKELCONTAINER: Det står mange tydelig ubrukte og rustne sykler i sykkelskurene. Vi ønsker å få disse kastet og dermed få frigitt plass. Noen av syklene er låst. Dersom du eier en av disse syklene og er enig i at de kastes så ber vi om at du setter den i sykkelcontainer, eller gi styret  beskjed om at de kan kastes. 

STYRETVedlegg:
Containerskriv 2023.pdf  (111,9 KB)