15. mars 2020

Trenger du hjelp?

I disse tider er veldig mange berørt av COVID-19. Det er flere som har meldt til styret at de er villige til å hjelpe de som har behov for det. Trenger du hjelp til praktiske ting: f.eks handle, hente noe, eller andre ting, så skal vi prøve å hjelpe til med dette på en forsvarlig måte. Viser ellers til informasjon på https://www.fhi.no/ Styret