8. oktober 2019

Dekktyveri

Det er meldt om et dekktyveri som er skjedd i tidsrommet søndag 6.10 ettermiddag og tirsdag 8.10 ettermiddag. Tyveriet er skjedd innerst i garasjen under blokk 3. Vi minner om at dekk og verdisaker tiltrekker tyver. Vi talte ikveld at ca 20 av 112 hadde dekk stående på plassen. Parkering/garasjeinstruks hentet fra husregler: ● Parkering av andelseiers bil skal kun skje på tildelt plass. ● Garasje-, parkeringsplass skal kun benyttes til registrerte kjøretøy i daglig bruk. Dispensasjon kan imidlertid gis av Styret innenfor et avgrenset tidsrom ● Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige og/eller eksplosive stoffer i garasjen. ● På grunn av manglende drenering er det ikke tillatt å vaske bil i garasjen eller på parkeringsplass ute. ● Enhver holder orden på sin egen plass. ● Lakkering, sveising og lignende må ikke forekomme, og garasjen må heller ikke tilgrises av olje eller lignende. ● Dersom man ikke har egen bil kan garasjeplass leies ut til andelseiere/beboere i Sandsli Borettslag. Styret skal orienteres om all utleie. ● Det er ikke anledning til å parkere større varebiler og lastebiler på området.