29. april 2020

RESTAVFALL - FULLE CONTAINERE

BIR Transport har ikke tømt restavfall denne uken. De skal tømmes hver mandag. Vi er i dialog med BIR, men det er mulig de ikke blir tømt før i morgen da containerbilene er brukt til papiravfall i dag. Søppel som er lagt ved containerne må tas inn igjen til dette er løst. Søppel lokker til seg rotter og forsøpling kan straffes med bøter. Styret