25. mai 2022

Filterbytte og service 2022 - utførende firma Proventa

Filterbytte og service

Det er flere som som har motsatt seg service, og dette er beklagelig. Årlig service er nødvendig og vi hadde kr. 40000,- i reparasjoner i fjor på slitte reimer, feil på temparturmålere og ødelagte panel.

Service er betalt av laget, og koster i snitt kr. 890,- per andel. Dette er en kost laget betaler for uansett om service blir utført eller ikke. De som frastår fra den årlige pålagte servicen må derfor bestille og bekoste dette selv direkte hos egnet leverandør.

Borettslaget mottar en full rapport etter at service er fullført.

Service består av

• Service, støvsuging og kontroll av ventilasjonsanlegg.

• Komplett filterskift med originale Flexit filter.

• Funksjonstesting av alle funksjonene i aggregat.

• Servicerapport etter endt arbeid for den enkelte leilighet.

• Visuell inspeksjon ventilasjonskanaler

• Kontroll av kjøkkenrør og kjøkkenventilator

Viser også til vedtektenes paragraft 5-2 - (4) om Borettslagets vedlikeholdsplikt og paragraf 6-1 om mislighold av vedlikeholdsplikt

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

6-1 Mislighold Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler eller bruk som på annen måte medfører unødvendig ulempe eller skade for de øvrige andelseierne.

STYRET