5. april 2020

Generalforsamling 28.april er utsatt

Grunnet grunnet tiltak for å stoppe spredningen av coronaviruset så utsetter vi årets generalforsamling som skulle vært avholdt 28.april. Det er ikke meldt inn saker til generalforsamlingen innen fristen 16.mars. Laget har god økonomi . Regnskapet for Sandsli Borettslag er pr 31. desember 2019 gjort opp med et positivt resultat på kr 3 804 079,-, mot et budsjettert positivt resultat på kr 3 558 171,-. Årsregnskap og tilhørende dokumenter vil bli sendt ut i løpet av april uavhengig av om vi har ny dato for generalforsamling. Dersom dere har spørsmål til årets regnskap så send gjerne dette via leder@s-b-l.no eller via kontaktskjema på hjemmesiden. Styret


Vedlegg:
Årsoppgjør - 130_2019.pdf  (31,3 KB)