5. april 2020

Bossanlegg - nedkast 1

Dette ene nedkastet har vi nå måttet tilkalle tekniker til mange ganger og snart er de fleste delene byttet ut. Dette er kostbart for borettslaget. Det er observert personer som presser for store poser inn i nedkastet. Vi ber om at det fylles mindre i posene, og ikke for store ting. Mvh Styret