30. september 2020

CONTAINER FOR RESTAVFALL/RYDDING AV GARASJE OG BOD 14-16-.10

Hjemme i høstferien? Da kan du benytte anledningen til å rydde i garasje og bod. Uken etter høstferien så blir det satt opp container. DETTE SKAL IKKE I RESTAVFALLSCONTAINER/THE FOLLOWING MUST NOT BE THROWN IN WASTE CONTAINER - Matavfall/Food waste - Elektrisk avfall/Electrical waste - Farlig avfall inkl Impregnert trevirke/Dangerous waste included impregnated wood - Vinduer/Windows - Dekk/Tires - Gips/Plaster - Isolasjon (med mindre det er pakket i sekker)/Insulation waste must be in bags - Stein/Stones - Betong/Concrete - Grus/Gravel Styret