25. november 2021

Dugnadsskjema og dører

Dugnadsskjema                                                                                                                                                                                                                                              Dersom du har deltatt på dugnad i 2021 så minner vi om at absolutt siste frist for å levere dugnadsskjema er tirsdag 30.11. 

Dugnadsskjema finner du på hjemmesiden, (s-b-l.no) og som kan fylles ut digitalt, eventuelt kontakt styret for å få en utskrift.


Heisdører

Blokk 3: Problemet med heisdør i 3.etasje blokk 3 er at den ikke får nok strøm fra heis. Det pågår feilsøk på dette

Blokk 2, sør:  Automatikk i denne heisdøren er ødelagt. Vi avventer leverandør og deler til å få utbedret denne.


STYRET