2. februar 2022

Brannvern: TRYGG LADING AV EL-SYKKEL, EL-SPARKESYKKEL OG EL-STÅBRETT

El-sykler, el-sparkesykler, ståbrett og lignende blir stadig mer vanlig. De fleste av disse har litium-ion-batterier, og i noen få tilfeller har lading av batteriene ført til branner. Følger du disse rådene reduserer du sannsynligheten for brann:

• Sjekk enheten før lading. Se etter synlige tegn til skader der det er elektronikk. Er det steder på og ved batteriet som avgir unormal varme, bør man ikke lade før utstyret er sjekket av leverandør/forhandler.

• Om du oppdager unormale lyder, lukter og eller varme knyttet til lading, avbryt ladingen og trekk ut kabelen umiddelbart.

• Bruk originalt ladeutstyr.

• Så langt det er mulig, lad utendørs.

• Ikke lad om natten.

• Unngå lading i minusgrader.

Ved lading innendørs:

• Sørg for at sykkelen står på et ubrennbart underlag og i et rom med brannvarsling.

• Sørg for at rommet der sykkelen står til lading ikke er rømningsvei ut av boligen.

https://www.sikkerhverdag.no/strom/el-produkter/trygg-lading-av-elektrisk-sykkel-sparkesykkel-og-stabrett/

https://brannvernforeningen.no/nyheter/2019/09/risiko-for-brann-ved-lading-av-el-sparkesykler/

STYRET